Sint en Santa, Info- en Boeking Centrale Westerkwartier
 
Europese Boekings Sites/ Partner Sites         Europian Bookings Sites / Partner Sites

We geven hier wat adressen van Collega's waar wij een goed contact mee hebben. Hierdoor is een goed Sint, piet of Kerstman vinden ook in een ruimer gebied mogelijk tot zelfs in Duitsland.

 

NCWE Nikolaus Christkind Weihnachtsmann Elf

Kai-Uwe Richter

Tharmannstraße 25, 59073 Hamm

Tel.: 0 23 81 95 66 3 99

Mobil: 0 17 06 22 86 00

E-Mail: team.weihnachten@icloud.com

Facebook: NCWE

 
Disclaimer:

Algemeen
De website Sint-en-Santa.eu is een particulier initiatief. Het doel van deze site is het bieden van informatie over de diverse aspecten die met Sinterklaas en de Kerstman te maken hebben.
Iedere gebruiker van de info op deze site stemt uitdrukkelijk in met de bepalingen van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De website is uitsluitend bedoeld ter informatie van ge-interesseerde leken. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie op deze site soms niet volledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar zijn of zelfs onjuistheden bevatten. We zijn niet aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie en producten, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie op deze site. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Aansprakelijkheid links
Op deze site zijn diverse links naar andere websites opgenomen ter informatie van de bezoekers. We hebben geen enkele zeggenschap over deze andere sites en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, die ontstaat door gebruik van de op deze sites aangeboden informatie, producten of diensten.Naar het Begin van de pagina


Site Nieuws

21-Januari-2014:
De Countdown (Nationale Sinterklaas Intocht, Pakjesavond {na de intocht}, en Kerstavond) is uitgebreid, en op the Engelse pagina's natuurlijk in het Engels.
Vanwege vele verzoeken, gaan we naast de nederlandse versie ook een Engelstalige versie van deze site maken.
26-Februari-2014:
We zijn overgestapt op een andere gastboek provider, en verwachten dat deze wel probleemloos draait.
12-September-2014:
De Engelstalige versie van deze website is klaar.
Op alle pagina's kan je wisselen tussen the Nederlands-talige en de Engels-talige versie. De wissel zal je dezelfde pagina in de andere taal geven.
We hopen dat dit voldoende is voor de lezers die om een engelstalige versie vroegen.

NieuwWe zijn aan het onderzoeken of we zelf ook een mogelijkheid kunnen maken voor het aanbieden van een (gratis) Brief van Sinterklaas of Santa Claus Service op onze site inplaats van naar andere (duurdere) te Linken. Maar de uitslag (en eventueel resultaat) zal pas later bekend zijn.


Sint en Santa, Info- en Boeking Centrale Westerkwartier
 :